Panaszok és visszaküldések

 

Panaszok és visszaküldések

 

Az ügyfelek elégedettsége a legfontosabb számunkra. Szeretnénk, ha Ön a lehető leghosszabb ideig élvezné a Restilo vásárlását, ezért úgy döntöttünk, hogy vonzó visszaküldési és reklamációs szabályzatot vezetünk be.

 

Visszaküldések

 

Az áru átvételétől számított 360 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A visszaküldött terméken használat nyomai nem lehetnek, eredeti csomagolással kell rendelkeznie. A teljes összeszerelés után a bútorok nem küldhetők vissza. A szerződéstől való elálláshoz az aláírt "szerződéstől való elállási nyilatkozat" nyomtatványt kell megfelelően kitölteni és elküldeni az Eladónak, amely a Szabályzat mellékletét képezi LINK, és az oldal alján kell elhelyezni.

Visszaküldési cím:

 

FLHF S.A.

ul. Logistyczna 2-4

Bielany Wrocławskie

55–040 Kobierzyce

  

  1. 1. A Restilo ingyenes visszaküldési politikával rendelkezik. A visszaküldés kétféleképpen történhet: az InPost csomagmegőrzőn és a DPD futárszolgálatán keresztül. Az InPost szolgáltatáson keresztüli visszatérítéshez keresse fel a http://poczkiezwroty.pl vagy az InPost alkalmazásban, és keressen rá üzletünk nevére. Ezután helyezze a csomagot bármelyik csomagmegőrzőbe. Nem kell címkét nyomtatni. A visszaküldés DPD-n keresztül  kiválasztásával azonban lépjen a https://www.dpd.com/pl/pl/my-dpd/dpd-returns/, töltse ki adja meg a szükséges adatokat, és rendeljen futárt a csomag átvételére vagy bármely DPD Pickup pontra történő elszállítására. A visszaküldéssel kapcsolatos problémák esetén kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálati Irodához e-mailben: info@restilo.hu
  2.  
  3. 2. A távollévők között kötött szerződéstől való elállás esetén az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költsége 20 PLN alatti csomag feladási összegig az Eladót terheli. Az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költsége ezen összeg felett a Vevőt terheli. A felmerült szállítási költségek megtérítése érdekében a futárdíj igazolását el kell küldeni az Eladónak a fenti e-mail címre.
  4.  
  5. 3. A visszaküldött árunak eredeti csomagolással kell rendelkeznie. Eredeti csomagolás nélküli termékeket nem fogadunk be a raktárba.
  6.  
  7. 4. Az áru önállóan is visszaküldhető a fenti raktári címre az áru átvételétől számított 360 (háromszázhatvan) napon belül. Ebben az esetben a szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot kell benyújtani az Ügyfélszolgálati Iroda e-mail címére.
  8.  
  9. 5. A pénzt haladéktalanul, de legkésőbb a raktárba történő visszaküldéstől számított 14 napon belül visszautaljuk arra a bankszámlára, amelyről a rendelést kifizették, vagy a Megrendelő által megjelölt egyéb módon.

 

 

Panaszok

 

Ha az áru nem felel meg a szerződésben foglaltaknak, a garanciális reklamációt közvetlenül a gyártó webhelyén teheti meg  vagy reklamációt nyújthat be az Áruházban a jótállás keretében.

1. A kiválasztott árukra vonatkozik a garancia. A részletes jótállási feltételeket és annak időtartamát a jótállási jegy tartalmazza, amelyet a jótállás viselője állít ki.

2. Az áru szerződésnek nem megfelelősége esetén a Vásárló jogosult reklamációt benyújtani az Áruházban. Az eladó felelősséggel tartozik a vásárlóval szemben, ha az eladott áru fizikai vagy jogi hibás, és:

a. fizikai hibán azt kell érteni, hogy az áru nem felel meg az adásvételi szerződésnek, különösen, ha az áru:

-         nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekkel az ilyen típusú áruknak rendelkezniük kellene az adásvételi szerződésben meghatározott célból, vagy a körülményekből vagy a rendeltetési helyből adódóan

-         nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekről az eladó biztosította az ügyfelet.

-         hiányosan adták ki az Ügyfélnek (pl. hiányoznak az utasítások, ha azokat a gyártó csatolta).

b. jogi hibán az áru adásvételi szerződésnek való nem megfelelőségét kell érteni, különösen, ha az áru:

-         harmadik fél tulajdona,

-         harmadik személy jogával van megterhelve,

-         az áruk használatának vagy selejtezésének korlátozása az illetékes hatóság határozatából vagy ítéletéből ered.

3. Fizikai hibának nem minősül az áru elvesztése vagy megsérülése, amelyről a vásárlót a vásárlás előtt tájékoztatták, és beleegyezett abba, hogy az árut ilyen állapotban küldje el.

4. Az áru szerződésnek nem megfelelősége esetén a Vásárló jogosult reklamációt benyújtani az Áruházban. Panasz benyújtható: személyesen, telefonon, ajánlott levélben vagy e-mailben a következő címre: info@restilo.hu. Ez a jog az áru átadásától számított 2 (két) éven belül esedékes. A vásárló az árut gazdasági postai úton visszaküldheti az Áruház címére szállítás céljából: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2-4, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.

5. Az áru reklamációjának elbírálásához a Vevőnek a reklamált árut az Eladótól történő vásárlást igazoló bizonylattal együtt kell elküldenie vagy kiszállítania (ez lehet például nyugta, számla, egy adott Megrendelés fizetését igazoló bizonylat) .

6. A reklamációnak tartalmaznia kell legalább a Megrendelő által a rendelés leadásakor használt vezetéknevet, e-mail címet, a kifogásolt áruk leírását és a lefoglalt foglalások leírását, valamint a Vásárló panasszal kapcsolatos kérelmét. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell az Ügyfél levelezési címét is. A fentiek hiányában adatokat, az Eladó kérheti a Vevőtől a fentiek kiegészítését adatokat.

7. A panasz benyújtásának részeként az Ügyfél  kérheti:

a. megjavítani az árut;

b. az áruk cseréje hibamentesre;

c. árcsökkentés;

d. szerződéstől való elállás – ha a hiba jelentős.

8. Az ügyfélnek a hiba észlelésétől számított egy éven belül kell reklamációt benyújtania. A reklamáció benyújtásának határideje azonban nem érhet véget az Eladó termékre vonatkozó két éves felelősségi időszakának lejárta előtt. Azon vásárlók esetében, akik nem fogyasztók, a hiba felfedezését követően haladéktalanul meg kell tenni a bejelentést.

9. Az eladó 14 napon belül válaszol a vásárló által az áruval kapcsolatos reklamációra, és értesíti a további eljárásról.

10. Az Eladó felelőssége azon Vásárlókkal szemben, akik nem fogyasztók, a reklamáció tárgyát képező áruért az adott Vásárló által fizetett összegre, valamint annak szállítási költségének megfelelő összegre korlátozódik, ha a reklamáció tárgya egyben a kiszállítás is. Ha az Eladó a reklamációt megalapozottnak ítéli, az ilyen Vásárló az árut hibamentesen kapja meg, vagy az áru árát visszaküldi neki. A reklamációból eredő igények kielégítésének módjának megválasztása ebben az esetben az Eladót illeti, az eladott áru hibáinak bizonyítása pedig azt a Vásárlót terheli, aki nem fogyasztó.

11. Ha a reklamációt elfogadják, az Eladó fedezi az áru Vásárló részére történő újraküldésének költségét. A visszatérítés a Szabályzatban LINK  leírt szabályok szerint történik.  

 

To Top