Az online áruház Általános Szerződési Feltételei www.restilo.hu

 

A restilo.hu online áruház szabályzata (a továbbiakban: „Szabályzat”), ​​2022. augusztus 16-tól hatályos.

 

A szabályzat meghatározza az FLHF S.A. által lebonyolított értékesítés általános feltételeit, szabályait és módját. székhelye Wrocławban (50 - 304) az ul. Słonimskiego 1A, a www.restilo.hu webáruházon keresztül, beleértve pl. az Áruházban elérhető áruk megrendelésének feltételeit, a megrendelt áru Vásárlóhoz történő eljuttatásának szabályait, az ár fizetésének módját és időpontját, a szerződéstől való elállással kapcsolatos jogokat és a reklamáció benyújtásának szabályait. p>

 

Ezen túlmenően a Szabályzat meghatározza az FLHF S.A. szolgáltatásának feltételeit. ingyenes elektronikus szolgáltatások – a Számlavezetés.

 

Szószedet:

 

Üzlet – a www.restilo.hu az Eladó által üzemeltetett, árukat az interneten keresztül értékesítve.

 

Eladó – FLHF Spółka Akcyjna, székhelye Wrocławban (50-304) az ul. Słonimskiego 1A, a Wrocław-Fabrycznai Kerületi Bíróság által vezetett, a Wrocław-Fabrycznai Kerületi Bíróság által vezetett Vállalkozói Nyilvántartásba, az Országos Bírósági Nyilvántartás 6. Kereskedelmi Osztálya, KRS-szám: 0000728264, NIP: 8982242989, REG, 7, REG, 7, REG, 7, REG. 1 500 000,00 PLN összegben, egészben befizetve.

 

Munkanapok – a hét minden napja hétfőtől péntekig, a munkaszüneti napok kivételével.

 

A megrendelés teljesítési ideje – az az időtartam, amely alatt az Áruház a megrendelést a Vevő által választott szállítási módot teljesítő szállítónak továbbítja.

 

Fogyasztói joggal rendelkező egyéni vállalkozó - az Eladóval üzleti tevékenységével közvetlenül összefüggő, üzleti tevékenységet folytató természetes személy (egyéni cég), amely az adott személy számára nem szakmai jellegű, különösen az általa lefolytatott, a Központi Nyilvántartásról és a gazdasági tevékenységről szóló tájékoztatóról szóló rendelkezések alapján rendelkezésre bocsátott tárgyból ered.

 

Vásárló - az a természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezeti egység, amelynek rendelkezései cselekvőképességet biztosítanak, Ügyfélfiókkal rendelkezik, vagy az Eladóval az Áruházon keresztül szerződést köt.


Ügyfélfiók – az Áruházban történő regisztrációt követően létrehozott egyéni ügyféladminisztrációs panel, amely többek között a leadott rendelések feldolgozásához, a rendelési előzményekhez, a befizetések és a rendelési túlfizetések adatainak ellenőrzéséhez.

 

Fogyasztó - olyan természetes személy vásárló, aki az Eladóval az Üzleten keresztül olyan célból köt szerződést, amely nem közvetlenül kapcsolódik üzleti vagy szakmai tevékenységéhez.


Elektronikus átutalás – az Ügyfél által egy online bankszámláról a Tpay.com platformon keresztül történő fizetés.

 

Szabályzat – ez a dokumentum.

 

RODO – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) az egyéneknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és a személyek szabad mozgásáról ezeket az adatokat, és hatályon kívül helyezi a 95/46/EK irányelvet.

 

AZ ELADÓ ELÉRHETŐSÉGEI

 

Kapcsolatfelvételi adatok:

 • e-mail cím: info@restilo.hu;
 • Az áruk visszaküldésének címe: Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce.

 

 

I. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

 § 1 Az elektronikusan nyújtott szolgáltatások típusa és köre

 

1. A Szabályzat alapján elektronikusan nyújtott szolgáltatás az Áruház segítségével történő áruértékesítés megszervezésében, az Üzletben történő vásárlás Vásárlói fiók segítségével történő lehetővé tételével.

2. Az Ügyfélszámla az Áruház rendszerében az e-mail cím és jelszó megadása után elérhető eszköz, amely lehetővé teszi többek között a megrendelés állapotának nyomon követése az Áruház honlapján, a rendelési előzmények megtekintése, a vásárlói adatok szerkesztése és a jelszó megváltoztatása, a személyes adatok módosítása, javítása stb.

3. A Vásárló regisztráció és Ügyfélfiók létrehozása nélkül is jogosult az Áruházban vásárolni.

4. Ügyfélfiók létrehozásához regisztráció szükséges. A regisztráció ingyenes és önkéntes. A regisztrációt követően egyéni Ügyfélfiók jön létre. A regisztrációhoz az Ügyfélnek ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot az alábbi adatok megadásával: aktív e-mail cím, jelszó (csak az Ügyfél számára látható), keresztnév (vagy cégnév), vezetéknév (vagy NIP), teljes lakcím/regisztrált cím irodai és mobiltelefonszámát, valamint igazolja, hogy elolvasta a Szabályzatot és elfogadja annak rendelkezéseit. A „Tovább” mezőre kattintva a regisztrációs folyamat befejeződik, és megerősíti a regisztrációs űrlapon megadott adatok pontosságát. Ezt követően az Ügyfél a megadott e-mail címre kap egy e-mailt, amelyben megerősíti az Ügyfélfiókhoz tartozó belépést és jelszavát.

5. Az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés az Ügyfélfiók használatának Ügyfél általi használatának aktiválásával jön létre.

6. Az elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötése egyenértékű a Szolgáltatás igénybevevőjének az alábbi nyilatkozatok benyújtásával:

a) Elolvastam és maradéktalanul elfogadtam a szerződéskötés alapját képező Szabályzat rendelkezéseit,

b) Önként kezdem használni a szolgáltatásokat,

c) a regisztrációs űrlapon szereplő adatok valósak, és nem sértik harmadik személyek jogait,

d) Hozzájárulok a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez,

e) Hozzájárulok ahhoz, hogy a regisztrációs űrlapon feltüntetett levelezési adatokhoz rendszerinformációkat, Üzemeltető üzeneteket, valamint az Áruház működésének nehézségeiről, változásairól vagy technikai szüneteiről szóló információkat kapjak.

7. Az Eladó nem vállal felelősséget az Áruház használatának a Vevőnek felróható okokból eredő képtelenségéért vagy nehézségeiért, így különösen azért, hogy a Vásárló elveszett, vagy harmadik fél megszerezte jelszavát.

8. Az ügyfél az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést bármikor felmondhatja. Az Ügyfél az elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést az Ügyfélfiók törlésével vagy a szerződés felmondásáról szóló nyilatkozatának az alábbi e-mail címre történő elküldésével mondhatja fel: info @restilo.hu vagy írásban az Áruház székhelyének címére. Ebben az esetben a szerződés az Ügyfélfiók törlésével vagy a szerződés felmondásáról szóló értesítés Eladóhoz történő kézhezvételével szűnik meg.

9. Az Eladó bármikor felmondhatja a Vevővel kötött Ügyfélszámla vezetésére vonatkozó elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést a Vásárló által megadott e-mail címre küldött erre vonatkozó nyilatkozattal. A szerződés ekkor a szerződés felmondó nyilatkozatának Ügyfél általi kézhezvételének napján szűnik meg.

10. Az Eladó az Ügyféllel kötött Ügyfélszámla vezetésére vonatkozó elektronikus szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondhatja anélkül, hogy a Vásárlót a jogsértések megszüntetése érdekében előzetesen fel kellene hívnia, továbbá a Szerződésben foglaltak durva megsértése esetén is. Az Ügyfél szabályzatai, különösen, ha:

a) a regisztráció célja vagy a szolgáltatások igénybevételének módja nyilvánvalóan ellentétes az áruház szabályzatával és céljával,

b) az Ügyfél tevékenysége ellentétes az érvényes erkölcsi normákkal, erőszakra vagy bűncselekmény elkövetésére szólít fel, továbbá ha harmadik személyek jogait sérti,

c) hivatalos értesítést kapott a megadott adatok vagy a kapcsolódó tevékenységek jogellenességéről,

11. Az Eladó által benyújtott, az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződés felmondó nyilatkozatát az Ügyfélfiókban megadott e-mail címre küldjük meg.

12. Az elektronikus szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés felmondással történő felmondása vagy felmondása nem érinti a már megkötött adásvételi szerződések teljesítését, így különösen a Megrendelő által a szerződést felmondó nyilatkozat benyújtása vagy kézhezvétele előtt leadott megrendelések teljesítését.

 

§2. Általános Szerződési Feltételek

 

1. A jelen Szabályzat alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az Ügyfélnek rendelkeznie kell:

a) az Internet Explorer vagy a Mozilla FireFox, vagy a Chrome vagy a Safari vagy az Opera webböngésző aktuális verziója;

b) 1024 × 768 felbontású monitor.

2. Ha a Megrendelő olyan hardvert és szoftvert használ, amely nem felel meg a bekezdésben foglalt műszaki követelményeknek 1. pontja értelmében az Eladó nem garantálja az alkalmazás megfelelő működését, és kiköti, hogy az negatív hatással lehet a nyújtott szolgáltatások minőségére.

3. Tilos az Ügyfélnek jogsértő vagy sértő tartalmat szolgáltatni, valamint olyan intézkedéseket tenni, amelyek a weboldal megzavarását vagy károsodását okozhatják.

4. Az ügyfeleknek joguk van panaszt benyújtani az elektronikusan nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben. Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat írásban a következő címre lehet benyújtani: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55 – 040 Kobierzyce, vagy elektronikus levelezés formájában a következő címre: info@restilo.hu;

5. A helyesen benyújtott panasznak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) Ügyfél megjelölése;

b) a panasz benyújtásának alapjául szolgáló probléma leírása.

6. A reklamáció Eladóhoz történő beérkezésétől számított 14 napon belül elbírálásra kerül, azonban ez az időszak meghosszabbítható abban az esetben, ha a figyelembe vett panaszok száma vagy egyéb, az Eladónak fel nem róható és tőle független körülmény bekövetkezése miatt a Az Ügyfél ezen időszakon belüli reklamációjára nincs lehetőség, amelyről az Ügyfelet a megadott e-mail címre értesítjük.

 

§3. Az adásvételi szerződés tárgya

 

Az Eladó és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződés tárgya az Áruház honlapján a megrendelés leadásakor felsorolt ​​és ismertetett áruk. Az Eladó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Áruház honlapján megjelenő ajánlat mindig naprakész legyen. Amennyiben azonban előfordulna, hogy a kínált áruk egy része pillanatnyilag nem elérhető, az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vásárlót telefonon vagy elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja a helyzetről.

§4. Termékárak

 

1. Az áruházban található összes áru ára lengyel zlotyban van megadva, és a bruttó értéket tartalmazza, azaz tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA).

2. Az egyes termékekre megadott ár a Megrendelő általi megrendeléskor kötelező érvényű.

3. Az áruház fenntartja a jogot az áruk árai megváltoztatására, promóciós kampányok lebonyolítására, lemondásra, illetve változtatásokra. Az Áruházban az akciók nem vonhatók össze, kivéve, ha az akció szabályzata másként rendelkezik.

4. Az áru kiszállításának költségeit az Áruház fedezi. Az áru kiszállítása a Megrendelő által kiválasztott és meghatározott formában történik.

 

§5. Megrendelések

re

 

1. Az ügyfél a weboldal működése alatt, azaz a hét 7 napján, a nap 24 órájában adhat le rendelést a www.restilo.hu weboldalon keresztül. A szombaton, vasárnap és ünnepnapokon leadott rendeléseket a következő munkanapon vesszük figyelembe.

2. Az Áruház honlapján leadott megrendelés teljesítésének feltétele a weboldalon található adatlap helyes kitöltése és a telefonszám és e-mail cím megadása.

3. Az Interneten keresztül történő Megrendelés leadásához az Áruházban a következőket kell tennie:

a) keresse fel az Áruház webhelyét;

b) válassza ki a megrendelés tárgyát képező terméket és annak mennyiségét, majd kattintson a „Kosárba” gombra;

c) lépjen a kosárba, és válassza ki:

 • a megrendelt áruk mennyisége;
 • szállítás módja;
 • fizetési mód;
 • és szükség esetén töltse ki a „Megjegyzések a rendelésre” mezőt;

d) kattintson a "tovább" gombra, és lépjen a megrendelőlapra;

e) a megrendelőlapon adja meg adatait és azt a címet, ahová az árut ki kell szállítani. Az ügyfél emellett hozzájárulhat ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon az új termékekről, kedvezményekről, promóciókról és egyéb kereskedelmi információkról;

f) olvassa el a szabályzatot, majd jelölje meg, hogy a szabályzatot elfogadta;

g) kattintson a "tovább" gombra;

h) ellenőrizze az adatok helyességét, és ismerje meg a megrendelés összköltségét;

i) kattintson a „megrendelés” gombra;

j) online vagy postai űrlapon keresztül történő fizetés.

4. A Vevő általi megrendelés leadását követően az Eladó e-mailt generál (a megrendelésben megadott címre küldve), amely tartalmazza a rendelés visszaigazolását és a további utasításokat:

a. hitelkártyás fizetés esetén - a tranzakcióra mutató hivatkozás közvetlenül a www.payu.pl webhelyen.

5. Az Áruház honlapján leadott rendelések esetén az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő megkapja a pontban említett e-mailt. 4 fent.

6. Amennyiben a megrendelést a Megrendelő hibájából (pl. hibás telefonszám vagy e-mail cím) nem lehet 48 órán belül visszaigazolni, az törlésre kerül. Az eladó jogosult a megrendelés törlésére olyan hiányos vagy hamis adatok megadása esetén is, amelyek az adásvételi szerződés teljesítését akadályozhatják.

7. A megrendelés érvényességi ideje a fizetési mód online fizetésről utánvétes fizetésre váltása esetén a benyújtástól számított 3 nap. Ha a Vevő a megrendelés alapján esedékes összeget a fent említett határidőn belül nem fizeti meg, a megrendelés törlésre kerül, és annak végrehajtását a Megrendelő az Eladótól nem követelheti.

 

§6. Fizetési módok

 

A vásárló a következő fizetési módok egyikét választhatja megrendeléséhez, az elérhető fizetési módok egyikét választva:

a) fizetés online fizetési szolgáltatón keresztül,

b) fizetés levélben a postán.

 

§7. Szállítási idők és költségek

 

1. A megrendelt áru kiszállítása:

a) banki átutalással kifizetett rendelések esetén - az összegnek az Áruház bankszámláján történő jóváírását követően - munkanapokon, a pénzösszeg beérkezését követő munkanaptól számított 2 (két) munkanapon belül. jóváírva.

2. Minden küldeményt a DPD Polska Sp. z. z o. o. A becsült szállítási idő a feladástól számított legfeljebb 2 munkanap.

3. A vásárolt árut kizárólag Magyarországon szállítjuk.

4. A megrendeléssel együtt a csomagot átvevő vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a csomag állapotát. A csomagolás sérülése, meghamisítása esetén a futár jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. A vásárló a reklamációval együtt köteles a kárbejelentést az Áruháznak megküldeni, amely megkönnyíti annak elbírálását. Az ügyfél megtagadhatja a sérült csomag átvételét is.

5. A megrendelés vagy a megrendelés egy részének időpontja az áru Vásárló részére történő elküldésének időpontja.

6. Minden szállítmányhoz vásárlási visszaigazolás tartozik (nyugta vagy áfás számla, a megrendelőlapon kiválasztott mezőtől függően).

7. Megrendelő távollétében a szállítási címként megjelölt címen a futár értesítést hagy a küldemény átvételének időpontjáról és helyéről.

 

§8. Garanciák és reklamációk

 

1. Abban az esetben, ha az áru nem felel meg a szerződésnek, a vásárló jogosult garanciális reklamációval közvetlenül a gyártó szervizéhez fordulni, vagy az Áruházban garanciális reklamációt benyújtani.

2. A kiválasztott árukra vonatkozik a garancia. A részletes jótállási feltételeket és annak időtartamát a garanciavállaló által kiállított jótállási jegy tartalmazza.

3. Az áru szerződésnek nem megfelelősége esetén a Vásárló jogosult reklamációt benyújtani az Áruházban. Az eladó felelősséggel tartozik a vásárlóval szemben, ha az eladott áru fizikai vagy jogi hibája van, amely miatt:

a) fizikai hiba alatt az áru adásvételi szerződésnek való nem megfelelőségét kell érteni, különösen, ha az áru:

 • nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel az ilyen típusú áruknak rendelkezniük kellene az adásvételi szerződésben meghatározott célból, illetve a körülményekből vagy rendeltetési helyből adódóan;
 • nem rendelkezik olyan tulajdonságokkal, amelyekről az eladó biztosította az Ügyfelet;
 • hiányosan kézbesítették az Ügyfélnek (pl. hiányoznak az utasítások, ha azokat a gyártó csatolta);

b) jogi hibán az áru adásvételi szerződésnek való nem megfelelőségét kell érteni, különösen, ha az áru:

 • harmadik fél tulajdona;
 • harmadik fél jogával van megterhelve;
 • az áruk használatának vagy selejtezésének korlátozása az illetékes hatóság határozatából vagy ítéletéből ered.

4. Fizikai hibának nem minősül az áru elvesztése vagy megsérülése, amelyről a vásárlót a vásárlás előtt tájékoztatták, és beleegyezett abba, hogy az árut ilyen állapotban küldje el.

5. Az áru szerződésnek nem megfelelősége esetén a Vásárló jogosult reklamációt benyújtani az Áruházban. Panasz benyújtható: személyesen, telefonon, ajánlott levélben vagy e-mailben a következő címre: info@restilo.hu. Ez a jog az áru átadásától számított 2 (két) éven belül esedékes. A vásárló az árut gazdasági postai úton visszaküldheti az Áruház címére szállítás céljából: FLHF S.A., ul. Logistyczna 2, Bielany Wrocławskie, 55–040 Kobierzyce.

6. A reklamációnak tartalmaznia kell legalább a Megrendelő által a rendelés leadásakor használt vezetéknevet, e-mail címet, a kifogásolt áruk leírását és a foglalások leírását, valamint a Vásárló panaszával kapcsolatos kérelmét. Az írásban benyújtott panasznak tartalmaznia kell az Ügyfél levelezési címét is. A fentiek hiányában adatokat, az Eladó kérheti a Vevőtől a fentiek kiegészítését adatokat.

7. A panasz részeként az Ügyfél kérheti:

a) az áru javítása;

b) cserélje ki az árut hibátlanra;

c) árcsökkentés;

d) a szerződéstől való elállás – ha a hiba jelentős.

8. Az ügyfélnek a hiba észlelésétől számított egy éven belül kell reklamációt benyújtania. A reklamáció benyújtásának határideje azonban nem érhet véget az Eladó termékre vonatkozó két éves felelősségi időszakának lejárta előtt. Azon Vevők esetében, akik nem Fogyasztók vagy Fogyasztói jogokkal rendelkező egyéni vállalkozók, a hibát a hiba felfedezését követően haladéktalanul jelenteni kell, a szavatossági jogok gyakorlásának elvesztése miatt.

9. Az eladó 14 napon belül válaszol a vásárló által az áruval kapcsolatban benyújtott reklamációra, és értesíti a további lépésekről.

10. Az Eladó kártérítési felelőssége azon Vásárlókkal szemben, akik nem Fogyasztók vagy Fogyasztói jogokkal rendelkező egyéni vállalkozók, a reklamáció tárgyát képező áruért az adott Vásárló által kifizetett összegre és a kiszállítási költségnek megfelelő összegre korlátozódnak, ha a reklamáció tárgya. szállítás is. Ha az Eladó a reklamációt megalapozottnak ítéli, az ilyen Vásárló az árut hibamentesen kapja meg, vagy az áru árát visszaküldi neki. A reklamációs igények kielégítésének módjának megválasztása ebben az esetben az Eladót illeti, az eladott áru hibáinak bizonyítása pedig azt a Vásárlót terheli, aki nem Fogyasztó vagy Fogyasztói jogokkal rendelkező egyéni vállalkozó.

11. A reklamáció elfogadása esetén az Eladó fedezi az áru Vásárló részére történő újraküldésének költségét. A visszatérítés a Szabályzatban leírt szabályok szerint történik.

 

§9. Kivétel és visszaküldés

 

1. Minden vásárló indoklás nélkül elállhat az Eladóval kötött adásvételi szerződéstől a megvásárolt áru kézhezvételétől számított 360 napon belül. E határidő betartásához elegendő egy nyilatkozatot annak lejárta előtt írásban elküldeni az Eladó címére vagy e-mailben az info@restilo.hu e-mail címre. Az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozat mintáját az Eladó a Szabályzat végén biztosítja, és azt a Vevő felhasználhatja.

2. A visszaküldött árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat benyújtásától számított 14 (tizennégy) napon belül vissza kell küldeni a következő címre:

 

FLHF S.A.

Logisztika 2

Bielany Wrocławskie

55–040 Kobierzyce

 

olyan használati nyomok nélküli állapotban, amely meghaladja az áru jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket. A visszaküldött terméken használat nyomai nem lehetnek, eredeti csomagolással kell rendelkeznie. A teljes összeszerelés után a bútorokat nem lehet visszaküldeni.

3. A távollevők között kötött szerződéstől való elállás esetén az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költsége 20 PLN erejéig az Eladót terheli. Az áru Eladóhoz történő visszaküldésének költsége ezen összeget meghaladóan a Vevőt terheli. A Vásárló az árut az Eladó költségére közvetlenül is átveheti a Vásárlótól az Eladó által kiválasztott futárcégen keresztül.

4. A Vevő által az áruért kifizetett árat haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszaküldi a Vásárló Eladónak megjelölt bankszámlájára banki átutalással, kivéve, ha a Vevő más visszaküldési módhoz kifejezetten hozzájárult, amely nem jár bármilyen költséget neki. Az eladó visszatarthatja a visszatérítést az áru visszaérkezéséig vagy az áru visszaküldéséről szóló igazolás kézbesítéséig, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

5. Az áru visszaküldése, árucserét eredményező reklamáció vagy értékesítés utáni árengedmény megadása esetén az Eladó a Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján helyesbítő számlát állít ki.

 

§10. Személyes adatokra és cookie-kra vonatkozó szabályzat

 

Az Ügyfelek személyes adatainak és az Áruház által használt cookie-k védelmére vonatkozó rendelkezések az Adatvédelmi szabályzatban találhatók, amely a következő címen érhető el: https://restilo.hu/polityka-aktywnosci

 

§11. Záró rendelkezések

 

1. Az Áruház honlapján közzétett összes áru, név és védjegy kizárólag azonosítási célokat szolgál, és a megfelelő tulajdonosok bejegyzett védjegyei lehetnek.

2. Az Áruház weboldalainak tartalma nem minősül a művészet értelmében vett kereskedelmi ajánlatnak. 543. §-a alapján, hanem szerződéskötési felhívásként kell kezelni. Az oldalakon feltüntetett árucikkekkel kapcsolatos információk nem jelentik azt, hogy az áru jelenleg elérhető az Áruház raktárában.

3. Az Áruház tájékoztatja, hogy az Áruház honlapján feltüntetett árukra vonatkozó információk megegyeznek a gyártók katalógusadataival.

4. A termékleírások és fotók az Áruház tulajdonában lévő adatbázisból származnak. A cég adatbázisából származó termékinformációk bármilyen kereskedelmi felhasználása tilos.

5. Az Eladó a Szabályzat változtatásának jogát fenntartja. A Szabályzat minden változásáról a vásárlók e-mailben kapnak értesítést a megadott e-mail címre, valamint az Áruház honlapján található információkon keresztül. Fogyasztónak vagy fogyasztói joggal rendelkező egyéni vállalkozónak joga van az elektronikus szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szerződést vagy az adásvételi szerződést a változásról szóló e-mailes értesítéstől számított 14 napon belül felmondani. az Áruház által megjelölt időpontban, de legkésőbb az Áruház honlapján történő elérhetővé tételétől számított 7 napon belül lépnek hatályba. Az Eladó biztosítja és szavatolja, hogy a jelen Szabályzat módosításának hatálybalépése előtt leadott megrendelések a megrendelés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kerülnek végrehajtásra.

6. Olyan viták esetén, amelyekben a Fogyasztó fél, a Fogyasztónak lehetősége van peren kívüli panaszkezelési és igényérvényesítési módot igénybe venni. A Fogyasztó különösen a Vásárló és az Eladó közötti jogvita rendezésében kaphat ingyenes segítséget, igénybe veheti a tartományi (önkormányzati) fogyasztóvédelmi ombudsman vagy a fogyasztóvédelem körébe tartozó társadalmi szervezet ingyenes segítségét is.

7. Azon vitákban, amelyekben nem Fogyasztó vagy Fogyasztói jogokkal rendelkező Egyéni Vállalkozó vesz részt, az Eladó székhelye szerint illetékes bíróság illetékes.

8. A jelen Szabályzat hatálya alá nem tartozó kérdésekben a lengyel jog rendelkezéseit kell alkalmazni, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1964. április 23-i törvényt, a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvényt és a 2002. július 18-i törvényt a polgári törvénykönyvről. szolgáltatások nyújtása e-mailben.

A jelen szabályzat 2021.01.01-től érvényes.

 

 

 

 

 

A SZERZŐDÉS ELÁLLÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT SABLONA

 

 

Be ................................... . ...................

 

Eladó:

FLHF SPÓŁKA AKCYJNA

bejegyzett székhelye Wrocławban (50-304) az ul. Słonimskiego 1A, bekerült a Wrocław - Fabryczna kerületi bíróság által vezetett Vállalkozói Nyilvántartásba, az Országos Bírósági Nyilvántartás 6. Kereskedelmi Osztálya, KRS-szám: 0000728264, NIP: 8982242989, REG7,7, REG,7, REG,7, REG,7 1 500 000,00 PLN összegben, teljes egészében kifizetve.

 

Vevő:

Név és vezetéknév: ................................................... ...................................

Cím: ................................................ ...........................

E-mail cím: .............................................. .. ................................

Cégnév (csak vállalkozóknak): ________________________________

NIP (csak vállalkozóknak): ____________________________________________________

 

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott __________ ezúton tájékoztatom Önt az alábbi tételek adásvételi szerződésétől való elállásomról:

................................................ ................................................... < em > (ide írja be az Áru nevét).

 

Az adásvételi szerződés megkötésének dátuma ................... (ide írja be a szerződéskötés dátumát).< /em>

 

Az árut a következő napon kaptam meg: ................................... (v ide írja be az Áru átvételének dátumát).

 

 

 

................................

Ügyfél aláírása

(csak akkor, ha a nyilatkozatot papíron küldik)

 

 

                     

 

To Top